Munkavédelmi célvizsgálatok 2018. IV. negyedévében


Munkavédelmi célvizsgálatok 2018. IV. negyedévében

Az év utolsó negyedévében a kölcsönzött munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálata kerül előtérbe.
A célvizsgálat igazodik az európai Munkafelügyeleti Vezetők Bizottsága 2018. évi kampányához. Egyes tanulmányok szerint ebben a foglalkoztatási formában bizonyos balesetek bekövetkezésének a kockázata magasabb.

 

Az ellenőrzés során jellemzően az általános munkavédelmi szabályok és a kapcsolódó előírások betartását vizsgálják, de a munkavédelmi ellenőrzés kiterjed a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára is.

A kölcsönzött munkavállaló esetében kettős munkáltatói szerepkörről beszélünk, ahol a munkavédelemmel kapcsolatosan jelentkező feladatok és kötelezettségek a munkaerőt bérbe vevő munkáltatót terhelik.

Ez kitűnik a munkavédelmi törvényből az alábbiak szerint:

A munkavédelmi törvény megfogalmazásában 87§ 8. pont  Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések [9. § (2) bekezdés] tekintetében.