A munkavédelem alapvető célja, hogy biztosítsa a biztonságos munkavégzés feltételeit. A feltételeket a munkáltató tárgy feltételek biztosításával, a szervezési intézkedések és személy feltételek megvalósításával biztosítja. Ezen hármas egység a munkavédelem alapja. Erre az alapra építkezve tudjuk megteremteni a munkavédelem kényes egyensúlyát, ami nem is olyan egyszerű feladat a cégek életében, hiszen csak komolyan felkészült munkavédelmi szakemberekkel együttműködve valósítható meg.

 

MILYEN FORMÁBAN LEHET IGÉNYBEVENNI MUNKAVÉDELMI SZAKEMBERT?

 

A munkavédelmi törvény (és végrehajtási rendeletei) alapján, vállalkozásoknak meghatározott feltételek (feladat, tevékenység és létszám) figyelembevételével meghatározott képzettségű szakembert kell a munkavédelmi feladatai végrehajtásába bevonni, a feladatok teljesítését rábízni. Ezek a szakemberek lehetnek a munkáltatók saját munkavállalói (szervezeti egységeinek dolgozói), de lehetnek a munkáltatóval kötött szerződés alapján megbízásos (vállalkozói) viszonyban tevékenykedő vállalkozók. A jelen gazdasági viszonyok között, kevés vállalkozás engedhet meg magának egy vagy több főállásban foglalkoztatott munkavédelmi szakembert. Az okok nyilvánvalóak. A havi bérezésen túlmenően jelentős anyagi terhet jelentenek a különböző járulékok stb. Ez egyéves időszakra lebontva igen tetemes összeg, míg ezzel szemben az éves vállalkozói díj ennek csupán töredéke, melynek egy része a költségekből leírható.

 

MILYEN MUNKAVÉDELMI DOKUMENTUMOK SZÜKSÉGESEK A VÁLLALKOZÁSOM MŰKÖDÉSÉHEZ?

 

 • Munkavédelmi oktatások belső rendjéről szóló dokumentum
 • Munkavédelmi oktatás tematikája
 • Munkavédelmi oktatási napló
 • Kockázatértékelés dokumentum
 • Egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét meghatározó dokumentum - Egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét meghatározó dokumentum egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét meghatározó dokumentum
 • Egyéni védőeszközök kiadását és átvételét igazoló dokumentum
 • A munkafolyamatok során használt anyagok és a takarítószerek biztonsági adatlapjai
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok belső rendjét meghatározó dokumentum
 • Villamosbiztonsági és érintésvédelmi felülvizsgálatokat igazoló dokumentumok
 • Gépek üzembehelyezésért igazoló dokumentumok
 • Gépek és munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatáról szóló dokumentum

 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalkozások nem vagy csak részben rendelkeznek ezekkel a munkavédelmi dokumentációkkal. A vezetők többsége hajlamos elbagatellizálni ezen íratok hiányát, de gondoljon csak bele mennyit veszíthet a cége egy baleset vagy egy munkavédelmi ellenőrzés során. A következő néhány sorban bemutatom, hogy ez számszerűsítve mit jelent Önnek.

 

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK, HA NEM TELJESÍTEM MEGFELELŐEN A MUNKAVÉDELMI FELADATOKAT?

 

 1. A munkavédelmi szabálysértés összege jelenleg 10. 000Ft-tól 100. 000Ft-ig terjed. Adott esetben az összeg befizetésével nem oldódik meg az Ön problémája, hiszen ezzel párhuzamosan az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség -a határidő megjelölésével- kötelezi Önt a hiányosságok megszüntetésére, melyet újabb ellenőrzés követ.
 2. jelenleg a munkavédelmi bírság összege 50. 000Ft-tól 10. 000. 000-ig terjed, ami magával vonja, hogy az Ön cége felkerül az NMH nyilvános feketelistájára, mely két év kizárást jelent az EU-s és egyéb pályázatokból.
 3. Abban az esetben, ha a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben éri baleset, az abból fakadó kárát a munkáltatójának kell megtéríteni. Ez lehet keresőképtelenségből eredő, illetve egyéb vagyoni kár.
 4. Sérüléssel járó balesetek esetében a munkáltatónak kell fizetnie az NMH gyógykezeléssel és rokkantnyugdíjjal kapcsolatos költségeit. Ezek a költségek a NAV útján, köztartozás gyanánt kerülnek behajtásra. Ettől még egy felelősségbiztosítás sem óvja meg,  kivéve, ha Ön a munkavédelmi feladatait megfelelően teljesítette.
 5. A munkavédelmi szabályszegés további felelősségrevonást is felvet. Adott esetben közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálni kell a vezető büntetőjogi felelősségét, amennyiben a szabályszegés egyben bűncselekményt is megvalósít.

 

MI AZ AMIT NYÚJTUNK ÖNNEK A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE ESETÉN?

 

 1. Kidolgozunk egy testreszabott, egységes, átfogó munkavédelmi stratégiát
 2. Részletes cégdiagnosztika után elkészítjük a munkavédelmi kockázatértékelést
 3. Kidolgozzuk az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét, illetve átadunk Önnek egy naplót, melyben az egyéni védőeszközök kiadását és átvételét dokumentálhatja.
 4. Összeállítjuk a munkavédelmi oktatás tematikáját, megtartjuk a munkavédelmi oktatást, valamint az általunk biztosított munkavédelmi naplóban rögzítjük a megfelelő adatokat.
 5. Beszerezzük, illetve pótoljuk a takarítószerek és a munkafolyamatok során használt anyagok biztonsági adatlapját, illetve biztosítunk egy formanyomtatványt, amelyen Ön ezeket az anyagokat bejelentheti az ÁNTSZ- felé.
 6. Elkészítjük az orvosi vizsgálatok belső rendjét szabályozó dokumentációt.
 7. Gépek és munkaeszközök vonatkozásában, elvégezzük azok munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát, a megfelelő biztonsági felülvizsgálatokat és ezek eredményéről jegyzőkönyvet készítünk.
 8. Besoroljuk a vállalkozását, a tevékenységi köre alapján, a megfelelő veszélyességi kategóriába.
 9. A munkavédelmi iratokat rendezett formában, egy erre a célra rendszeresített mappában adjuk át annak érdekében, hogy mindig könnyedén megtalálja azt, amit éppen keres.
 10. Folyamatos megbízás esetén ütemezett bejárások elvégzése, intézkédési tervek elkészítése, szaktevékenységhez kötött feladatok elvégzése, az munkavédelmi dokumentáció naprakészen tartása.


Kérem keressen minket bizalommal cége, vállalkozás munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseivel.