A teljesség igénye nélkül csokorba szedtük a leggyakrabban elhangzó kérdéseket és az ezekre adott válaszokat!

 

MILYEN MUNKAVÉDELMI DOKUMENTUMOK SZÜKSÉGESEK A VÁLLALKOZÁSOM MŰKÖDÉSÉHEZ?

 • Munkavédelmi oktatások belső rendjéről szóló dokumentum
 • Munkavédelmi oktatás tematikája
 • Munkavédelmi oktatási napló
 • Kockázatértékelés dokumentum
 • Egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét meghatározó dokumentum - Egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét meghatározó dokumentumEgyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét meghatározó dokumentum
 • Egyéni védőeszközök kiadását és átvételét igazoló dokumentum
 • A munkafolyamatok során használt anyagok és a takarítószerek biztonsági adatlapjai
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok belső rendjét meghatározó dokumentum
 • Villamosbiztonsági és érintésvédelmi felülvizsgálatokat igazoló dokumentumok
 • Gépek üzembehelyezésért igazoló dokumentumok
 • Gépek és munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatáról szóló dokumentum

 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalkozások nem vagy csak részben rendelkeznek ezekkel a munkavédelmi dokumentációkkal. A vezetők többsége hajlamos elbagatellizálni ezen íratok hiányát, de gondoljon csak bele mennyit veszíthet a cége egy baleset vagy egy munkavédelmi ellenőrzés során. A következő néhány sorban bemutatom, hogy ez számszerűsítve mit jelent Önnek.

 

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK, HA NEM TELJESÍTEM MEGFELELŐEN A MUNKAVÉDELMI FELADATOKAT?

 1. A munkavédelmi szabálysértés összege jelenleg 10. 000Ft-tól 100. 000Ft-ig terjed. Adott esetben az összeg befizetésével nem oldódik meg az Ön problémája, hiszen ezzel párhuzamosan az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség -a határidő megjelölésével- kötelezi Önt a hiányosságok megszüntetésére, melyet újabb ellenőrzés követ.
 2. jelenleg a munkavédelmi bírság összege 50. 000Ft-tól 10. 000. 000-ig terjed, ami magával vonja, hogy az Ön cége felkerül az NMH nyilvános feketelistájára, mely két év kizárást jelent az EU-s és egyéb pályázatokból.
 3. Abban az esetben, ha a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben éri baleset, az abból fakadó kárát a munkáltatójának kell megtéríteni. Ez lehet keresőképtelenségből eredő, illetve egyéb vagyoni kár.
 4. Sérüléssel járó balesetek esetében a munkáltatónak kell fizetnie az OEP gyógykezeléssel és rokkantnyugdíjjal kapcsolatos költségeit. Ezek a költségek az APEH útján, köztartozás gyanánt kerülnek behajtásra. Ettől még egy felelősségbiztosítás sem óvja meg,  kivéve, ha Ön a munkavédelmi feladatait megfelelően teljesítette.
 5. A munkavédelmi szabályszegés további felelősségrevonást is felvet. Adott esetben közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálni kell a vezető büntetőjogi felelősségét, amennyiben a szabályszegés egyben bűncselekményt is megvalósít.

 

 

MILYEN FORMÁBAN LEHET IGÉNYBEVENNI MUNKAVÉDELMI SZAKEMBERT?

A munkavédelmi törvény (és végrehajtási rendeletei) alapján, Önnek meghatározott feltételek (feladat, tevékenység és létszám) figyelembevételével meghatározott képzettségű szakembert kell a munkavédelmi feladatai végrehajtásába bevonni, a feladatok teljesítését rábízni. Ezek a szakemberek lehetnek a munkáltatók saját munkavállalói (szervezeti egységeinek dolgozói), de lehetnek a munkáltatóval kötött szerződés alapján megbízásos (vállalkozói) viszonyban tevékenykedő vállalkozók. A jelen gazdasági viszonyok között, kevés vállalkozás engedhet meg magának egy vagy több főállásban foglalkoztatott munkavédelmi szakembert. Az okok nyilvánvalóak. A havi bérezésen túlmenően jelentős anyagi terhet jelentenek a különböző járulékok stb. Ez egyéves időszakra lebontva igen tetemes összeg, míg ezzel szemben az éves vállalkozói díj ennek csupán töredéke, melynek egy része a költségekből leírható.

 

MI AZ AMIT NYÚJTUNK ÖNNEK A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE ESETÉN?

 1. Kidolgozunk egy testreszabott, egységes, átfogó munkavédelmi stratégiát
 2. Részletes cégdiagnosztika után elkészítjük a munkahelyi kockázatelemzést
 3. Kidolgozzuk az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét, illetve átadunk Önnek egy naplót, melyben az egyéni védőeszközök kiadását és átvételét dokumentálhatja.
 4. Összeállítjuk a munkavédelmi oktatás tematikáját, megtartjuk a munkavédelmi oktatást, valamint az általunk biztosított munkavédelmi naplóban rögzítjük a megfelelő adatokat.
 5. Beszerezzük, illetve pótoljuk a takarítószerek és a munkafolyamatok során használt anyagok biztonsági adatlapját, illetve biztosítunk egy formanyomtatványt, amelyen Ön ezeket az anyagokat bejelentheti az ÁNTSZ- felé.
 6. Elkészítjük az orvosi vizsgálatok belső rendjét szabályozó dokumentációt.
 7. Gépek és munkaeszközök vonatkozásában, elvégezzük azok munkavédelmi szempontú üzembe helyezését, a megfelelő biztonsági felülvizsgálatokat és ezek eredményéről jegyzőkönyvet készítünk, valamint ha szükséges, beszerezzük a hiányzó gépkönyveket.
 8. Besoroljuk a vállalkozását, a tevékenységi köre alapján, a megfelelő veszélyességi kategóriába.
 9. A munkavédelmi iratokat rendezett formában, egy erre a célra rendszeresített mappában adjuk át annak érdekében, hogy mindig könnyedén megtalálja azt, amit éppen keres.


Ezekkel a magas színvonalú szolgáltatásokkal igyekszünk a budapesti munkavédelmi cégek közül kitűnni és mindig a legtöbbet nyújtani, elérhető árakon.