A tűzvédelem célja kettős, mely alapvetően két területre bontható fel, egyik a tűz elleni védekezés vagy tűzmegelőzés, a másik a tűz oltás-és műszaki mentés.

 

Tűz elleni védekezés

 

A tűz elleni védekezés már egy épület tervezésekor fontos szempont, hiszen jelentős építészeti műszaki megoldások állnak rendelkezésre a tűz kialakulásának a megelőzésére, a tűz jelzésére, oltására, tovább terjedésére. Szintén fontos szempont a menekülés feltételeinek a biztosítása tűzszakaszok, füstmentes lépcsőház, biztonsági-és irányfény világítás biztosításával vagy átmenetileg védett tér kialakításával.

A tűz elleni védekezés tárgyi feltételek, szervezési intézkedések és személyi feltételek biztosításával valósítható meg. A létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének számos tűzmegelőzéssel összefüggő feladata jelentkezik a tűzvédelmi eszközök, készülékek, épületgépészeti rendszer, elektromos hálózat, villámvédelmi rendszer, biztonsági-irányfény és tartalékvilágítási rendszer, automata tűzjelző rendszer, hő-és füstelvezető rendszer, tűz-és füstgátló ajtók, tűzgátló tömítések, tűzoltó készülékek, fali-és föld feletti tűzcsapok, fűtőberendezések és kéményei,  és egyéb biztonsági eszközök stb. felülvizsgálata, karbantartása, üzemeltetői ellenőrzése kapcsán. Szintén fontos tűzmegelőzési feladat a nyílt lánggal történő munkavégzés szabályozása, az ide kapcsolódó személyi feltételek biztosítása.

A tűzoltás-és műszaki mentés feladatait a hivatásos és önkéntes tűzoltóság látja el. Azonban a tüzet megfelelő módon jelezni kell, a tűzoltóság kiérkezéséig meg kell kezdeni a tűzoltással, mentéssel, menekítéssel kapcsolatos feladatokat.


A fentiek alapján látható, hogy a tűz elleni védekezés, a tűzmegelőzés, a tűzoltás-és műszaki mentés nagyon összetett feladat, melyet csak jól felkészült szakember bevonásával lehet megfelelően teljesíteni.
A tűzvédelmi törvény (és a vonatkozó BM rendelet) alapján, vállalkozásoknak meghatározott feltételek (tárolás területének mérete, fokozottan tűz-és robbanásveszélyes anyagok mennyisége, létesítmény befogadóképessége és bizonyos rendeltetések) figyelembevételével meghatározott képzettségű tűzvédelmi szakembert kell a tűzvédelmi feladatai végrehajtásába bevonni.


A tűz elleni védekezéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat, jogokat- és kötelezettségeket tűzvédelmi szabályzatban, társasházak esetében tűzvédelmi házirendben kell összefoglalni, kiadni, élőn tartani és az érintettekkel tűzvédelmi oktatás formájában ezt megismertetni.