Változtak a távmunkára vonatkozó munkavédelmi szabályok! (Bővebben itt)

EGYSZERŰBBÉ VÁLT A TÁVMUNKÁRA VONATKÓ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS!

2021. december 1.-től változtak  a  távmunkavégzésre vonatkozó  szabályok. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A paragrafusát már nem kell alkalmazni.

Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

Az Ön vállalkozásánál még nem készült el a távmunkavégzésre vonatkozó írásos tájékoztató? Keressen bizalommal vagy kérje kedvező árajánlatunkat!

 

HOME OFFICE MUNKAVÉDELME

Jelenleg az alábbi előírásokat nem kell alkalmazni:

Munkavédelem, home office1) A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról, amelynek fenntartásáról a munkavállaló gondoskodik.
2) A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
3) A munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése indokolt, ha az a munkáltató meggyőződését szolgálja arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
4) A 3) pont szerinti ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
5) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
6) A munkavédelmi hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
7) Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi.