Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása nagyon fontos munkáltatói kötelezettség. A tárgyi feltételek közé tartoznak a munkaterek, a szociális létesítmények, ezek megfelelő klímatényezői, a megvilágításuk, stb.

A tárgyi feltételek másik csoportját a technológiai berendezések, a munkaeszközök alkotják, amelyekkel a munkavégzés történik. A biztonság szempontjából különösen jelentős, hogy a veszélyes technológiák és munkaeszközök állapota megfelelő legyen.

 

Ezért a Munkavédelmi törvény a tárgyi feltételekre vonatkozó előírások között első helyen tárgyalja ezek használatba vételét, időszakos biztonsági felülvizsgálatát és soron kívüli ellenőrzését. Gépeinek üzembehelyezési eljárásának lefojtatásához kérje árajánlatunkat vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

MI A FELTÉTELE A MUNKAESZKÖZÖK, GÉPEK ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK?


Abban az esetben, ha Ön új vagy használt gépet vásárol, annak üzembehelyezéséről Önnek, mint munkáltatónak gondoskodnia kell.
A gépek üzembehelyezésének a feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, mely munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. Amennyiben a munkavédelmi szempontú vizsgálat alapján a gép kielégíti a biztonságos munkavégzés feltételeit, a gép használatba vételét a munkáltatónak írásban kell elrendelnie. A gépek üzembehelyezéséhez az alábbi dokumentációk szükségesek:

 

  • A gépen a gyártói adattábla megléte
  • Magyar nyelvű gépkönyv megléte
  • Érintésvédelmi felülvizsgálat megléte
  • Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat megléte
  • Megfelelőségi tanúsítás megléte
  • Minőségtanúsítás megléteVeszélyesnek minősülő gépek esetében:
 

  • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok megléte
  • Időszakos ellenőrző felülvizsgálatok megléte pl. emelőgépek esetében szerkezeti vizsgálatok

 

 Jogszabályi háttér


1.1993. évi Törvény a munkavédelemről.

23. §
(1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági  felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a
21. §
(2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági  felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot -kivéve a  veszélyes technológia esetét- szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.


2. 5/2010. évi SzMM rendelet.

3. §
(1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak
egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a
felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

(3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.