A szervezett munkavégzés során alkalmazott tisztítószerek, vegyi anyagok tulajdonságainak ismerete elengedhetetlen feltétele annak, hogy azokat az egészséget nem veszélyeztető módon, biztonságosan kezelhessük és használhassuk fel. A kémiai kockázatértékelés célja, hogy a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamatok során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok azonosításra kerüljenek.

A kémiai kockázatértékelés alapján meghatározható a fennálló kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedések összessége. Ha a kockázatértékelés a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat tárt fel, különleges megelőző-és védőintézkedéseket kell alkalmazni, és a kockázatokat, az egészséget nem károsító vagy eltűrhető szintre kell csökkenteni:

 

  1. a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével
  2. a vegyi anyagok szervezetbe való bekerülését megakadályozó egyéni védőeszközök biztosításával
  3. a megfelelő karbantartási folyamatok elvégzésével
  4. a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának minimumra csökkentésével
  5. az expozíció intenzitásának és időtartamának a lehető legkisebb mértékűre történő csökkentésével
  6. megfelelő higiénés feltételek biztosításával
  7. a munkahelyen jelen lévő vegyi anyagok mennyiségének a munka jellegének megfelelő minimálisra történő csökkentésével
  8. megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.


A kémiai kockázatértékelést valamennyi, a munkahelyen előforduló kémiailag kockázatos anyagra kiterjedően el kell végezni. Kémiailag kockázatos anyagnak vagy készítmények azt nevezzük, amelynek veszélyjelzése van (veszélyjelölések jobbra).

Nagyon fontos, hogy a munkavállalók oktatás keretein belül megfelelő információt kapjanak az általuk alkalmazott anyag vagy készítmény tulajdonságaival és a fennálló kockázatokkal, valamint az ellenük való hatékony védekezés lehetőségeivel kapcsolatosan.

Bármilyen veszélyes anyagokkal végzett tevékenység csak igazolható módon bejelentett vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel végezhető.
A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítménnyel történő foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

A kémiailag kockázatos anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységet, az ÁNTSZ felé megfelelő formában jelenteni kell, konkrétan megjelölve a felhasznált anyag nevét, és a felhasznált éves mennyiségét, stb. melyhez itt talál útmutatást.