• Cégnév: MWF Controll Kft.
 • Telefon: +36 30 646 1969
 • E-mail cím: info@mwf.hu
 • Vállalkozások, gazdasági társaságok, önkormányzati intézmények munkavédelemi feladatainak komplex kezelése.
 • Munkavédelmi szempontú vizsgálat során, a hiányosságok feltárása, javaslattétel a megoldásukra.
 • Munkavédelmi szempontú kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése.
 • Kémiai kockázatértékelés elkészítése.
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének elkészítése.
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása.
 • Munkavédelemmel kapcsolatos tanácsadás.
 • Munkabalesetek kezelése, jegyzőkönyvezése.
 • Raktározással és anyagmozgatással kapcsolatos munkavédelmi tanácsadás
 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése
 • A tűzvédelmi feladatok és kötelezettségek meghatározása.
 • A létesítmények, építmények, tűzszakaszok, illetve helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolásának elkészítése.
 • Oktatási anyag, oktatási tematika és tesztlap készítése, oktatások megtartása, dokumentálása.
 • Tűzriadó terv kidolgozása.
 • Kiürítés számítások elvégzése.

 


 *
 *
 *
+36
 *