Társasházak tűzvédelme

A társasházak tűzvédelmi szabályzatának elkészítése nevesítetten jelenik meg a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendeletben. A tűzvédelmi szabályzatot azonban tűzvédelmi házirend megnevezéssel említi a törvény. A társasházak tűzmegelőzése, a tűzvédelmi szempontú használati szabályok megtartása minden lakó kötelezettsége.

Azonban sok esetben a lakók nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó előírásokkal. De mint tudjuk -adott esetben-a törvény nem ismerete nem mentesít a felelőssége vonás alól. Tekintsük át a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat, mely kapcsán részletesebben itt olvashat. Az elmúlt években számos alkalommal halhattunk arról, hogy egy-egy társasház katasztrófavédelmi ellenőrzése során milliós bírságokat szabatak ki menekülési útvonalak leszűkítése, vagy a tárolási szabályok megsértése kapcsán. Az OKF kiadott egy rövid ismertetőt ezen legfontosabb tűzvédelmi szabályokról, mely letölthető formában is elérhető.

Természetesen tisztázni kell, milyen esetekben kötelező a tűzvédelmi házirend kidolgozása.

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:

  • a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
  • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályaira,
  • a tárolásra vonatkozó előírásokat,
  • a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
  • a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
  • a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
  • a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
  • a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
  • a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

Ebben az esetben is igaz, hogy a  Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.
E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.

Természetesen a tűzvédelmi házirend előírásait a lakókkal meg kell ismertetni, és a szabályokat meg kell tartani, tartatni.

Még nem készült el a társasház tűzvédelmi házirendje, vagy a meglévő már elavult, nem naprakész? Keressen bizalommal vagy kérje kedvező árajánlatunkat tűzvédelmi házirend elkészítéséhez.