A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

A tűzvédelmi szabályzat elkészítését a tűzvédelmi törvény 19.§-a szabályozza le nagyon világosan. Tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett vállalkozás vagy szervezet már a tevékenysége megkezdésének pillanatában kell, hogy rendelkezzen hatályba léptetett tűzvédelmi szabályzattal.

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉS CÉLJA

A tűzvédelmi szabályzat lényege, hogy az egységes szerkezetbe foglalja egy adott létesítmény, vagy azon belüli terület egy részének tűzvédelmi szabályait.

Gyakran előfordul, hogy egy létesítményre már kidolgozott az üzemeltető vagy tulajdonos tűzvédelmi szabályzatot. Ha azonban pl. bérlőként önállóan is tűzvédelmi szabályzat elkészítésére kötelez a törvény, úgy a saját területünkre, tevékenységünkre vonatkozóan el kell készíteni a vállalkozás saját tűzvédelmi szabályzatát. A saját tűzvédelmi szabályzatnak szinkronban kell lennie a létesítmény tűzvédelmi szabályzatával, az ellentétes utasításokat, egymással ütköző jogállásokat nem tartalmazhat.

Hogy pontosan milyen esetekben kell tűzvédelmi szabályzatot készíteni az kiderül az alábbi felsorolásból.

 • ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. (kersekedelmi szálláshelyről bővebben itt)

A tűzvédelmi szabályzat tartalmai elemeit a -30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről- fogalmazza meg. Ennek megfelelően a tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:

 • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 • a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;
 • pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

Tűzvédelmi szabályzat készítés, tűzvédelem BudapestTűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett vállalkozás vagy szervezet már a tevékenysége megkezdésének pillanátban kell hogy rendelkezzen hatályba léptetett tűzvédelmi szabályzattal. Tartós próbaüzem esetén maximum hat hónapos időtartamra ideiglenes tűzvédelmi szabályzat készítését írja elő a vonatkozó rendelet. A próbaüzem befejezését követően 30 napon belül ki kell adni a végleges tűzvédelmi szabályzatot. A tűzvédelmi szabályzatot élőn, naprakész formában kell tartani úgy, hogy a változásokat, a változástól számított 30 napon belül a tűzvédelmi szabályzatban meg kell jeleníteni. A tűzvédelmi szabályzat tartalmát, a változásokat az érintettekkel tűzvédelmi oktatás keretein belül ismertetni kell. A törvényi előírások eltérő időszakonkénti változása is indokolja a tűzvédelmi szabályzat módosítását, vagy újra készítését.

A tűzvédelmi szabályzat tartalmát az érintettekkel tűzvédelmi oktatás keretein belül kell ismertetni, melyet írásosan dokumentálni kell.

A társasházak számára önálló tűzvédelmi szabályzatot kell elkészíteni Tűzvédelmi házirend címmel, melyről bővebben itt olvashat.

Az alábbiak szerint a tűzvédelmi szabályzat elkészítése szaktevékenységhez kötött feladat. Ennek megfelelően minimum középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember készíthet, módosíthat tűzvédelmi szabályzatot.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7.§ (7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Nem készült tűzvédelmi szabályzata, vagy a meglévő már elavult, nem naprakész? Keressen bizalommal vagy kérje kedvező árajánlatunkat tűzvédelmi szabályzata elkészítéséhez.