TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

 

"....VÁLLALKOZÁSÁNAK TŰZ ELLENI VÉDELME AZ ÖN LEGALAPVETŐBB ÉRDEKEINEK EGYIKE!...."

 

Vállaljuk az Ön vállalkozásán belül a felmerülő tűzvédelmi feladatok ellátását eseti megbízással vagy folyamatos átalánydíjas megbízás keretein belül, garanciával, felelősség biztosítással!

TŰZBIZTONSÁG ÖNNEK!

VÁLLALKOZÁSÁRA SZABVA.....

TÖBB MINT 20 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZÜNK A MUNKAVÉDELEM ÉS A TŰZVÉDELEM TERÜLETÉN


Minden vállalkozás más-és más, ezért a munkavédelem terén is alkalmazkodni kell a megrendelői igényeknek...

Kérje kedvező árajánlatunkat

A TŰZVÉDELEM CÉLJA

A tűzvédelem célja kettős, mely alapvetően két területre bontható fel, egyik a tűz elleni védekezés vagy tűzmegelőzés, a másik a tűz oltás-és műszaki mentés.

 

TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS

Tűzvédelem, munka-és tűzvédelmi oktatás, munkavédelem-tűzvédelemA tűz elleni védekezés már egy épület tervezésekor fontos szempont, hiszen jelentős építészeti műszaki megoldások állnak rendelkezésre a tűz kialakulásának a megelőzésére, a tűz jelzésére, oltására, tovább terjedésére. Szintén fontos szempont a menekülés feltételeinek a biztosítása tűzszakaszok, füstmentes lépcsőház, biztonsági-és irányfény világítás biztosításával vagy átmenetileg védett tér kialakításával.

A tűz elleni védekezés tárgyi feltételek, szervezési intézkedések és személyi feltételek biztosításával valósítható meg. A létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének számos tűzmegelőzéssel összefüggő feladata jelentkezik a tűzvédelmi eszközök, készülékek, épületgépészeti rendszer, elektromos hálózat, villámvédelmi rendszer, biztonsági-irányfény és tartalékvilágítási rendszer, automata tűzjelző rendszer, hő-és füstelvezető rendszer, tűz-és füstgátló ajtók, tűzgátló tömítések, tűzoltó készülékek, fali-és föld feletti tűzcsapok, fűtőberendezések és kéményei,  és egyéb biztonsági eszközök stb. felülvizsgálata, karbantartása, üzemeltetői ellenőrzése kapcsán. Szintén fontos tűzmegelőzési feladat a nyílt lánggal történő munkavégzés szabályozása, az ide kapcsolódó személyi feltételek biztosítása.

 

A TŰZ OLTÁSA, MŰSZAKI MENTÉS

A tűzoltás-és műszaki mentés feladatait a hivatásos és önkéntes tűzoltóság látja el. Azonban a tüzet megfelelő módon jelezni kell, a tűzoltóság kiérkezéséig meg kell kezdeni a tűzoltással, mentéssel, menekítéssel kapcsolatos feladatokat.

A fentiek alapján látható, hogy a tűz elleni védekezés, a tűzmegelőzés, a tűzoltás-és műszaki mentés nagyon összetett feladat, melyet csak jól felkészült tűzvédelmi szakember bevonásával lehet megfelelően teljesíteni.

 

ESETI VAGY FOLYAMATOS TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

A tűzvédelmi törvény (és a vonatkozó BM rendelet) alapján, vállalkozásoknak meghatározott feltételek (tárolás területének mérete, fokozottan tűz-és robbanásveszélyes anyagok mennyisége, létesítmény befogadóképessége és bizonyos rendeltetések) figyelembevételével meghatározott képzettségű tűzvédelmi szakembert kell a tűzvédelmi feladatai végrehajtásába bevonni.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (1) *  A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
 • a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
 • a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
 • a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

(5) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők elismert szakmai képesítéseit az 1. melléklet 4. pontja és az 5. melléklet tartalmazza.

A tűz elleni védekezéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat, jogokat- és kötelezettségeket tűzvédelmi szabályzatban, társasházak esetében tűzvédelmi házirendben kell összefoglalni, kiadni, élőn tartani és az érintettekkel tűzvédelmi oktatás formájában ezt megismertetni.