Kereskedelmi szálláshelyek tűzvédelme

A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás nevesítetten jelenik meg a tűzvédelmi törvényben, mint olyan tevékenység, melyre vonatkozóan el kell készíteni a tűzvédelmi szabályzatot.

A kereskedelmi szálláshely meghatározása:

A szálláshely és a szálláshely-szolgáltatás definicióját a 2005. évi CLXIV. törvény határozza meg.
Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
A belkereskedelemről szóló törvény szerint a kereskedelmi szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény, ha a hasznosított szobák száma az 5-öt, az ágyak száma a 10-et, kempingek esetében a hasznosított területegységek száma az 5-öt meghaladja, továbbá a létesítmény megfelel a követelményeknek, és üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.

A kereskedelmi szálláshelyek -szállodák, hotelek, stb.- jó eséllyel tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel is rendelkeznek, -vagyis 300 főt meghaladó befogadó képsségű helyiségek, pl. étkező, hall, stb.- vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat. Ezért tűzridó terv készítésére is kötelezett. Ez azt jelent, hogy a tűzvédelmi szabályzat részeként el kell készíteni a tűzriadó tervet.

A tűzriadó tervet a kereskedelmi szálláshelyek közösségi terein és a szobákban is el kell helyezni. Ez tartalmazza az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását. A kereskedelmi szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.

Ezen túlmenően szinte bizos, hogy a szálláshely rendeltetésű épületek akár több olyan helyiséggel is rendelkeznek, melyek befogadóképessége meghaladja az 50 főt. Ebben az esetben a helyiségek ill. az épület normaidőn belüli kiüríthetőségét szmámítással kell ellenőrizni. Más néven ezt kiürítés számításnak nevezzük.