A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás nevesítetten jelenik meg a tűzvédelmi törvényben, mint olyan tevékenység, melyre vonatkozóan el kell készíteni a tűzvédelmi szabályzatot.

A kereskedelmi szálláshely meghatározása:

A szálláshely és a szálláshely-szolgáltatás definicióját a 2005. évi CLXIV. törvény határozza meg.
Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
A belkereskedelemről szóló törvény szerint a kereskedelmi szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény, ha a hasznosított szobák száma az 5-öt, az ágyak száma a 10-et, kempingek esetében a hasznosított területegységek száma az 5-öt meghaladja, továbbá a létesítmény megfelel a követelményeknek, és üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.

A kereskedelmi szálláshelyek -szállodák, hotelek, stb.- jó eséllyel tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel is rendelkeznek, -vagyis 300 főt meghaladó befogadó képsségű helyiségek, pl. étkező, hall, stb.- vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat. Ezért tűzridó terv készítésére is kötelezett. Ez azt jelent, hogy a tűzvédelmi szabályzat részeként el kell készíteni a tűzriadó tervet.

A tűzriadó tervet a kereskedelmi szálláshelyek közösségi terein és a szobákban is el kell helyezni. Ez tartalmazza az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.

Ezen túlmenően szinte bizos, hogy a szálláshely rendeltetésű épületek akár több olyan helyiséggel is rendelkeznek, melyek befogadóképessége meghaladja az 50 főt. Ebben az esetben a helyiségek ill. az épület normaidőn belüli kiüríthetőségét szmámítással kell ellenőrizni. Más néven ezt kiürítés számításnak nevezzük.