Változtak a távmunkára vonatkozó munkavédelmi szabályok! (Bővebben itt)

EGYSZERŰBBÉ VÁLT A TÁVMUNKÁRA VONATKÓ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS!

2021. december 1.-től változtak  a  távmunkavégzésre vonatkozó  szabályok. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A paragrafusát már nem kell alkalmazni.

Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

Az Ön vállalkozásánál még nem készült el a távmunkavégzésre vonatkozó írásos tájékoztató? Keressen bizalommal vagy kérje kedvező árajánlatunkat!

 

HOME OFFICE MUNKAVÉDELME

Jelenleg az alábbi előírásokat nem kell alkalmazni:

Munkavédelem, home office1) A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról, amelynek fenntartásáról a munkavállaló gondoskodik.
2) A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
3) A munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése indokolt, ha az a munkáltató meggyőződését szolgálja arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
4) A 3) pont szerinti ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
5) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
6) A munkavédelmi hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
7) Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi.


Fontos változás a kémiai biztonság területén! (Bővebben itt)

Fontos változás a kémiai biztonság területén! (Bővebben itt)

KÉMIAI BIZTONSÁG VÁLTOZÁSA A MUNKAHELYEKEN

Ismét fontos munkavédelmi célú jogszabályi változás történt. 2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet.

Elsősegélynyújtás vállalkozásoknál (Bővebben itt)

Elsősegélynyújtás vállalkozásoknál (Bővebben itt)

Még mindig sok munkáltató nem teljesíti az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.


Egy esetleges munkahelyi baleset speciális tudást követel meg az elsősegélynyújtó személyektől, hiszen veszélyes anyaggal kapcsolatos sérülés, vagy áramütéses balesetet követően életmentő lehet egy elsősegélynyújtásból jól felkészült munkatárs jelenléte, szakszerű beavatkozása.

A képernyő előtti munkavégzés minimális szabálya megvan? (Bővebben itt)

A képernyő előtti munkavégzés minimális szabálya megvan? (Bővebben itt)

Az érintett munkavállalók 70%-a nincs tisztában a képernyő előtti munkavégzés minimális szabályaival.


A képernyő előtt munkát végző munkavállalók sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a képernyős munkavégzés szabályait külön rendelet fogalmazza meg. Ez a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet.

Ismét változik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (Bővebben itt)

Ismét változik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (Bővebben itt)

Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása

A Magyar Közlöny 2022. április 14-án kihirdetett számában megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet, amely 2022. június 13-án lép hatályba.