MILYEN ESETBEN SZÜKSÉGES A KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSOKAT ELVÉGEZNI?

Amennyiben Ön a tevékenységéhez 50 főnél több befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt üzemeltet vagy bérel, annak szintidőn belüli kiüríthetőségét kiürítés számítással -vagy azzal egyenértékű módon- kell igazolnia.

 

A kiürítés számítást két szakaszra lebontva kell elvégezni.

  1. Az első szakaszban a veszélyeztetett helyiség kiüríthetőségét kell vizsgálni az útszakaszok hossza és az ajtók átbocsátó képessége alapján.
  2. A kiürítés számítás második szakaszában a kiürítési útvonal hossza, a lépcsők vagy a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete, illetve a szabadba nyíló kijáratok átbocsátó képessége alapján lehet meghatározni a kiürítés időtartamát.


A kiürítés számítás eredményeit össze kell hasonlítani a jogszabály által előírt kiürítési szintidőkkel, mely alapján eldönthető, hogy az adott létesítmény, épület, építményrész, tűzszakasz vagy helyiség kiüríthetősége megfelelő-e.
A kiürítés szintideje függ az Ön által használt, üzemeltetett épület, létesítmény, tűzszakasz kockázati osztályától.

 

Honnan tudom hogy egy helyiségnek mekkora a befogadóképessége?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 2.2:2016.12.20.) helyiség típusonként normatív módon meghatározza, hogy az adott helyiségben hány fő tartózkodhat négyzetméterenként.

 

Például:

Iroda 1 fő minden megkezdett 6 m2
Tárgyaló 1 fő minden megkezdett 3 m2
Éttermek 1 fő minden megkezdett 1,5 m2