MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Vállakozására szabott egyedi munkavédelmi szabályzat elkészítése garanciával! Nem igazodik el a munkavédelemmel kapcsolatos szabályrendszerek útvesztőjében? A megoldás egy korrekt módon összeállított, minden igényt kielégítő munkavédelmi szabályzat, hasznos és valóban használható íratmintákkal kiegészítve.

 

 
Munkavédelmi szabályzat készítés


Rövid határidővel vállaljuk

a munkavédelmi szabályzatának elkészítését.

+36 30 646 1969

 

A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A munkavédelmi szabályzat elkészítését ugyan jogszabály nem írja elő, ennek ellenére egy átgondoltan kidolgozott munkavédelmi szabályzat egységes szerkezetbe foglalja egy vállalkozásnál jelentelkező munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

A munkavédelmi szabályzatnak szinkronban kell lennie a vállalkozás egyéb belső szabályzataival (pl. különböző vállalalat irányítási rendszerek).

 

A munkavédelmi szabályzat célja a többször módosított munkavédelmi törvény és felsőbb jogszabályok által a munkáltatók belső szabályozási hatáskörébe utalt kérdések helyi körülményeknek megfelelő, felelősökre lebontott és konkrét meghatározása.

 

A munkavédelmi szabályzat egy vállalkozás egész területére -vagy területeire- egységes szempontok szerint rögzíti a vezetők és a beosztott munkavállalók munkavédelmi feladatait, a külsős munkavédelmi szolgáltatás vonatkozó jogállásait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a munkavédelmi oktatás belső rendjét, az egyéni védőeszköz juttatás rendjét, védőital és tisztálkodó szerek juttatásának szabályait, a munkavégzésre vonatkozó általános-és specifikus követelményeket, meghatározza a munkavédelmi eljárások rendjét.

 

Munkavédelmi szabályzat
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza mindazon követelményeket, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok a szabályzatba utalnak, továbbá amelyek a munkavédelemre vonatkoznak.

A munkavédelmi szabályzat elkészítése igen sokrétű feladat, ezért elkészítésébe fontos bevonni a foglalkozás-egészségügyi orvost, a munkahelyi vezetőket, a munkavédelmi képviselőt és adott esetben a munkavállalókat is. Az alábbiakban összeszedtük egy általános munkavédelmi szabályzat tartalmi elemeit. Ebből látható, mennyire összetett feladat a munkavédelmi szabályzat kidolgozása.

 

A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT TARTALMA

A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA (a munkavédelmi szabályzat személyi hatálya, munkavédelmi szabályzat terület hatálya, munkavédelmi szabályzat időbeli hatálya)    


MUNKAVÉDELMI ÜGYREND (általános munkavédelmi alapelvek, különböző szintű vezetők munkavédelmi szempontú feladatai-és kötelezettségei, munkavédelmi képviselő, általános, minden munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi kötelmek, munkavédelmi szolgáltató)


AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI (foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje, előzetes orvosi vizsgálat, időszakos orvosi vizsgálat, rendkívüli orvosi vizsgálat, záró orvosi vizsgálat, járványügyi érdekből végzett orvosi vizsgálat, nők és fiatalkorúak foglalkoztatásának feltételei, szakmai követelmények, szakképzettség, kiegészítő végzettség, céltanfolyami végzettség, külföldi állampolgárok foglalkoztatásának munkavédelmi feltételei, más munkáltatók munkavállalóinak munkavégzése, látogatók, vendégek fogadása)


A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS, KÉPZÉS (a munkavédelmi oktatás tárgyi feltételei, a munkavédelmi oktatás személyi feltételei, újonnan belépő munkavállalók munkavédelmi oktatása, elméleti munkavédelmi oktatás, gyakorlati munkavédelmi oktatás, visszakérdezés, meggyőződés az ismeretek elsajátításáról, ismétlődő munkavédelmi oktatás, rendkívüli munkavédelmi oktatás, a munkavédelmi oktatások dokumentálása, a munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása)  


EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, TISZTÁLKODÁSI SZEREK, PIHENŐIDŐ, VÉDŐITAL (egyéni védőeszközök juttatási rendje, tisztálkodási szerek, pihenőidő, védőital) 


A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (munkavállalók, munkáltató munkavédelmi szempontú jogai-és kötelezettségei, gépi berendezésekkel történő munkavégzés, kézi anyagmozgatás, gépi anyagmozgatás)


A KÉPERNYŐS MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ESETI RENDELKEZÉSEK (képernyő előtti munkavégzés munkavédelmi szabályai)    


MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE (létesítés, gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése, újraindítás, tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, újraindítás, technológiai dokumentumok készítése, időszakos biztonsági felülvizsgálat, rendkívüli biztonsági felülvizsgálat, a munkavédelem belső ellenőrzése, folyamatba épített ellenőrzési rendszer, ütemezett ellenőrzés és szemle, Elsősegélynyújtás biztosításának rendje, alkoholmentes állapot ellenőrzési rendje, riasztás, mentés rendje rendkívüli események esetén, vegyi anyagok és rákkeltő anyagok, veszélyes anyagok kezelése, kockázatértékelés, kockázat kezelés)


MUNKABALESETEK BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA (munkabalesetek bejelentése, a munkabaleset kivizsgálása, munkaalesetek nyilvántartása, kvázi balesetek bejelentési, nyilvántartási és kivizsgálási rendje, foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos tevékenység, kártérítés, üzemi baleset)


MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS (munkavédelmi képviselő, munkavédelmi képviselő választás, a munkavédelem hatósági felügyelete)