A munkavédelmi szabályzat elkészítését ugyan jogszabály nem írja elő, ennek ellenere egy átgondoltan kidolgozott munkavédelmi szabályzat egységes szerkezetbe foglalja egy vállalkozásnál jelentekező munkavédelmmel kapcsolatos teendőket.

A munkavédelmi szabályzat egy vállalkozás egész területére -vagy területeire- egységes szempontok szerint rögzíti a vezetők és a beosztott munkavállalók munkavédelmi feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, az oktatás rendjét, az egyéni védőeszközök, védőital és tisztálkodó szerek juttatásának szabályait, a munkavégzésre vonatkozó általános-és specifikus követelményeket, meghatározza a munkavédelmi eljárások rendjét.

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza mindazon követelményeket, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok a szabályzatba utalnak, továbbá amelyek a munkavédelemre vonatkoznak.

A munkavédelmi szabályzat elkészítése igen sokrétű feladat, ezért elkészítésébe fontos bevonni a foglalkozás-egészségügyi orvost, a munkahelyi vezetőket, a munkavédelmi képviselőt és adott esetben a munkavállalókat is.