Fontos változás a kémiai biztonság területén! (Bővebben itt)

KÉMIAI BIZTONSÁG VÁLTOZÁSA A MUNKAHELYEKEN

Ismét fontos munkavédelmi célú jogszabályi változás történt. 2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet.

A VÁLTOZÁS CÉLJA

Kémiai kockázatbecslés, munkavédelemA kémiai biztonsággal összefüggő változás célja, hogy tovább növelje azon munkaválllaók biztonságát, akik munkájuk során kémiailag kockázatos anyagokkal érintkeznek. A szabályozás módosításának célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló szabályok érvényesülését elősegítse, és a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvet, továbbá a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültesse.

Továbbra is hangsúlyozni kell a kémiai kockázatbecslés fontosságát, a munkahelyi levegő monitorozásának és a biológiai monitoring vizsgálatok jelentőségét. A rákkeltőkkel való munkavégzést megfelelő formában be kell jelenteni a munkavédelmi hatóság részére.

 

Nem készült el a vállalkozásának a kémiai kockázatértékelése? Keressen bizalommal vagy kérje kedvező árajánlatunkat!