Munkavédelem a cégek életében

Munkavédelem a cégek életében

A munkavédelem alapvető célja, hogy biztosítsa a biztonságos munkavégzés feltételeit. A feltételeket a munkáltató tárgy feltételek biztosításával, a szervezési intézkedések és személy feltételek megvalósításával biztosítja. Ezen hármas egység a munkavédelem alapja. Erre az alapra építkezve tudjuk megteremteni a munkavédelem kényes egyensúlyát, ami nem is olyan egyszerű feladat a cégek életében, hiszen csak komolyan felkészült munkavédelmi szakemberekkel együttműködve valósítható meg.

Kockázatértékelés, kockázatelemzés

Kockázatértékelés, kockázatelemzés

A MUNKAVÉDELMI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS LÉNYEGE
A kockázatértékelés a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának, az ott lezajló technológiai és irányítási folyamatoknak az áttekintése, elemzése és értékelése.
 

Kémai kockázatértékelés

Kémai kockázatértékelés

A szervezett munkavégzés során alkalmazott tisztítószerek, vegyi anyagok tulajdonságainak ismerete elengedhetetlen feltétele annak, hogy azokat az egészséget nem veszélyeztető módon, biztonságosan kezelhessük és használhassuk fel. A kémiai kockázatértékelés célja, hogy a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamatok során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok azonosításra kerüljenek.
 

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat

A munkavédelmi szabályzat elkészítését ugyan jogszabály nem írja elő, ennek ellenére egy átgondoltan kidolgozott munkavédelmi szabályzat egységes szerkezetbe foglalja egy vállalkozásnál jelentelkező munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait olyan színvonalon, hogy azt a munkavégzésük teljes tartama alatt készségszinten alkalmazni is tudják.

Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszközök

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJEAz egyéni védőeszközök juttatásának alapelveit a Munkavédelmi törvény határozza meg. Ennek lényege, hogy minden olyan megoldást előnyben kell részesíteni, amely több személy egyidejű védelmét biztosítja. Az adott egyéni védőeszközzel, az indokolt lehető legmagasabb védelmszintet kell megvalósítani, amelyhez ismerni kell a rendeltetésszerű használat korlátait.

Munkabalesetek bejelentése

Munkabalesetek bejelentése

Különleges kategória a balesetek sorában a munkabaleset. Alapvetően az magyarázza a különleges státuszát, hogy a baleseti esemény megelőzése - a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül - elsődlegesen a munkáltató feladatkörébe tartozik.

 

Irodák munkavédelme

Irodák munkavédelme

AZ IRODAI MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Amennyiben az irodában folyó munkavégzés szervezett munkavégzés keretein belül történik, úgy erre a tevékenységre is vonatkoznak a munkavédelmi szabályok. Bármily meglepő, jó néhány munkavédelmi szempontból fontos tényezőt és jogszabályi előírást kell figyelembe venni az irodai munkavégzés során is. Az a tapasztalat, hogy a munkáltatók nem fordítanak kellő figyelmet az irodai munkavégzés szabályaira, illetve sok esetben hiányos az ismeretük ezen a területen.

Home office munkabiztonsága

Home office munkabiztonsága

A TÁVMUNKAVÉGZÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A legtöbb munkáltató kiemelt célja, hogy növelje munkavállalóinak a munkáltató felé történő elkötelezését, a munkavállalók munka-magánéletének optimálisabb összehangolását, azáltal, hogy rugalmas munkaidő-beosztási szabályokat alkalmaz, így támogatja a Munkavállalók részben otthonról történő munkavégzési lehetőségét.

Gépek üzembehelyezése

Gépek üzembehelyezése

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása nagyon fontos munkáltatói kötelezettség. A tárgyi feltételek közé tartoznak a munkaterek, a szociális létesítmények, ezek megfelelő klímatényezői, a megvilágításuk, stb.


 

Munkavédelem megrendelése

Munkavédelem megrendelése

Mi történik a munkavédelmi szolgáltatások megrendelése esetén?

Ön e-mailban kap egy visszaigazolást arról, hogy a megrendelését megkaptuk.
Három munkanapon belül személyesen hívom fel Önt a megadott telefonszámon, az adatok és a személyes találkozó egyeztetése érdekében.