Tűzvédelem a cégek életében

Tűzvédelem a cégek életében

A tűzvédelem célja kettős, mely alapvetően két területre bontható fel, egyik a tűz elleni védekezés vagy tűzmegelőzés, a másik a tűz oltás-és műszaki mentés.

 

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

A tűzvédelmi szabályzat elkészítését a tűzvédelmi törvény 19.§-a szabályozza le nagyon világosan. Tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett vállalkozás vagy szervezet már a tevékenysége megkezdésének pillanatában kell, hogy rendelkezzen hatályba léptetett tűzvédelmi szabályzattal.

Tűzriadó terv készítése

Tűzriadó terv készítése

Bizonyos esetekben a tűzvédelmi szabályzat részeként tűzriadó tervet kell készíteni. Ez függ a létesítmény, vagy létesítmény egy részének a funkciójától, a befogadó képességétől, vagy a gyártott, felhasznált, ill. raktározott anyag tűzveszélyességi besorolásától. A tűzriadó terv tartalmi és formai követelményeit a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet határozza meg.

Tűzoltó készülék, szabályok

Tűzoltó készülék, szabályok

A létesítményekben legalább egy darab, az ott keletkező tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Épuletgépészet, szabályok

Épuletgépészet, szabályok

A 35/1996. évi BM rendelet szabályozza a kéményekkel, fűtési rendszerrel, a szellőzéssel, hő és füst elvezetéssel, világítással, a villamos berendezésekkel, a villám és sztatikus feltöltődés elleni védelemmel kapcsolatos rendszabályokat.

Kiürítés számítás

Kiürítés számítás

Mikor kell kiürítési számításokat elvégezni?

Amennyiben Ön a tevékenységéhez 50 főnél több befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt üzemeltet vagy bérel, annak szintidőn belüli kiüríthetőségét kiürítés számítással -vagy azzal egyenértékű módon- kell igazolnia.